Algemene voorwaarden voor letitflow-hannievanessen.nl:

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van hannievanessen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Let it Flow Hannie van Essen. 

 

  • Eigen verantwoording:

Let it Flow Hannie van Essen biedt je hier en in haar praktijk de mogelijkheid om te leren, je bewust te worden en om afspraken te maken voor een therapeutische of ontspanningsmassage en/of het volgen van een cursus of workshop. Hannie van Essen wil benadrukken dat zij geen arts is. De verantwoordelijkheid voor de gezondheid berust ten alle tijden bij jezelf. De behandelingen zijn altijd aanvullend en complementair aan reguliere gezondheidszorg. Hannie van Essen zal je indien nodig adviseren om de huisarts te bezoeken en/of onderzoek te laten doen. Het is aan jou om dit advies op te volgen. 

 

  • Klachtbehandeling:

In de holistische behandeling wordt de hele mens behandelt en niet alleen het symptoom. Na een klachtbehandeling is het mogelijk dat een klacht eerst verergert voordat het beter wordt. Dit is een logische reactie van het lichaam omdat het lichaam opnieuw in balans komt. Geef je lichaam 3 dagen de tijd om die balans te vinden. 

 

- Niet tevreden:

Natuurlijk kan het altijd voorkomen dat je niet tevreden bent. Hannie van Essen gaat ervan uit dat je dit dan met haar bespreekbaar maakt. Er kan dan gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht. 

 

  • Tot slot:

Wij geven hierbij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Let it Flow Hannie van Essen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

 

Het intellectueel eigendom berust bij Let it Flow Hannie van Essen. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Let it Flow Hannie van Essen te mogen claimen of te veronderstellen. Let it Flow Hannie van Essen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om dit te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Let it Flow Hannie van Essen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

  • Wijzigingen:

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de algemene voorwaarden van https://www.letitflow-hannievanessen.nl op deze pagina